Created (c) by Princexells Seyka (Princelling Saki)
Home » » Tembang Dolanan Jawa

Tembang Dolanan Jawa


Padahal jaman mbah-mbahane dewe seng jenenge tembang dolanan khusus kanggo bocah kuwi wes ono. Bahkan lirik / isine gur ora seneng-seneng tok. Tapi yo ono nasehat, petuah, sikap menghargai alam, hormat-patuh karo wong tuwo, pantun, dll.

* Contone Cublak – Cublak Suweng.

Cublak-cublak suweng iku sawijining tembang dolanan, yaiku jinis tembang sing prasaja, biasa ditembangaké déning bocah-bocah cilik, utamané ing padésan, sinambi dolanan bebarengan karo kanca-kancané. Lumantar lagu dolanan, bocah-bocah dikenalaké bab sato kéwan, sato iwèn, thethukulan, tetanduran, bebrayan, lingkungan alam, lan sapanunggalané.
Kadhangkala tembang dolanan uga ditembangaké déning waranggana jroning swasana tinamtu ing pagelaran wayang kulit. (http://jv.wikipedia.org/wiki/Cublak-cublak_suweng).

Lirik

Cublak cublak suweng
Suwenge ting gelèntèr
Mambu ketundhung gudèl
Pak empong lera-léré
Sapa ngguyu ndelikkaké
Sir sir pong dhelé gosong
Sir sir pong dhelé gosong


* Lir – Ilir

Tembang ilir-ilir menika tembang dolanan laré-laré alit jaman kawuri lan miturut criyosipun simbah-simbah ingkang nganggit inggih punika kanjeng Sunan Bonang. Tembang menika ngandhut falsafah agami ingkang lebet, ingkang maringi pepadhang dhumateng bebrayan agung ing tanah Jawi kala semanten, amrih sageta ngugemi dhawuhipun Gusti ingkang Maha Welas Asih marang sedanten umatipun. (http://jv.wikipedia.org/wiki/Lir_Ilir)

Lirik

Lir ilir, lir ilir, tanduré wus sumilir
tak ijo royo-royo tak sengguh temantèn anyar
Cah angon, cah angon, pènèkna blimbing kuwi
Lunyu lunyu yo pènèken kanggo mbasuh dodotiro
dodotiro, dodotiro, kumitir bedhah ing pinggir
Dondomana j’rumatana kanggo séba mengko soré
mumpung padhang rembulané, mumpung jembar kalangané.
yo surako surak hiyo.


Tembang Dolanan Jawa liyane
Padhang Bulan

Yo prakanca dolanan ing njaba
Padhang mbulan padhangé kaya rina
Rembulané kang ngawé-awé
Ngélikaké aja turu soré-soré


Te Kate Dipanah

Te kate dipanah
dipanah ngisor gelagah
ana manuk konde-onde
mbok sirbombbrok, mbok si kate
mbok sirbombbrok, mbok si kate
mbok sirbombbrok, mbok si kate


Gundhul Pacul
 
Gundhul gundhul pacul cul, gembèlengan
nyunggi nyunggi wakul kul, gembèlengan
wakul ngglimpang, segané dadi sak ratan
wakul ngglimpang, segané dadi sak ratan


Jaranan

jaranan-jaranan… jarane jaran teji
sing numpak ndara bei
sing ngiring para mantri
jeg jeg nong..jeg jeg gung
prok prok turut lurung
gedebug krincing gedebug krincing
prok prok gedebug jedher


Kidang Talun

Kidang talun
mangan kacang, talun
mil kethemil, mil kethemil
si kidang mangan lembayung

Gajah belang
duwe anak, belang
nuk renggunuk, nuk renggunuk


Pitik Tukung

Aku duwe pitik, pitik tukung
saben dina, tak pakani jagung
petok gogok petok petok ngendhog siji
tak teteske,kabeh trondhol dhol dhol
tanpa wulu,megal-megol gol gol gawe guyu


* Ono seng jek do apal lagu – lagu iki ?
Share this article :

0 komentar:

Posting Komentar

Hari :
 
Support : Jhon Sutaker | Dewi Purwanti | Sendang Made
Copyright © 2010-2015. SENDANG MADE - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger
Please Wait ..
To Open!
The Page Is Being Loaded
link