Created (c) by Princexells Seyka (Princelling Saki)
Home » » Percaya Diri dengan Bahasa Jawa.....!!!

Percaya Diri dengan Bahasa Jawa.....!!!

Ayo Percaya Diri dengan Bahasa Jawa!!!

Basa jawa kuwi sawijining basa sing adiluhung ana ing ndonya. Kalebu basa sing paling angel dipelajari dening wong sak liyane wong jawa. Aku tau maca ana ing sawijining artikel nang internet, basa kang paling angel dipelajari kuwi jarene basa rusia, basa arab, karo basa jawa. Basa jawa angel amarga tingkatan bahasane akeh. Ana ngoko, ngoko kasar, ngoko alus, krama, krama madya, krama inggil, lan krama kadaton. Malah guruku ngaji tau ngomong, basa arab kuwi luwih pas diartekne nang basa jawa tinimbang nang basa Indonesia, amarga akehing kosakata ana ing basa jawa. Conto gampange coba artekna basa jawa “kunduran truk”… Kunduran ora ana basa Indonesiane to??
Ana aturan utawa tata kramaning pangucapan basa jawa. Contone, ngomong karo wong sing luwih sepuh kudu nganggo basa krama inggil. Nanging wektu mbasakke awake dhewe, ora entuk nggo basa krama inggil, contone “Kula badhe dhahar”, utawa “kula badhe siram”.. Kuwi salah lan kowe mesthi digeguyu yen ngomong kaya ngono karo wong tuwa-tuwa. Yen arep mbasake awake dhewe kudu nganggo krama madya wae, contone “kula badhe nedhi/nedha”, lan “kula badhe adus”.. Akeh bocah-bocah jaman saiki sing ora ngerti bab iki.
Kamus Popular Bahasa Inggris – Jawa

kagem kanca-kanca ingkang badhe tindak luar negeri, mbok menawi bingung mbasa-aken pisuhan lan basa liyane, menika wonten sekedhik kamus ingkang saged mbiyantu panjenengan sami.. mugia manfaat

1. yes mother dont do that: Yo mbok ojo ngono..
2. your head = enDhas mu..
3. your eyes = Matamu…
4. your bald head = GUNDUL MU !!
5. your knees falling down = Dengkulmu anjlog !!
6. your bellybutton on fire = Udhelmu kobong !!

7. your auntie’s money = duwite mbokdemu tah ?
8. your grandfather money = Duwite mBahmu !!
9. your auntie teach you about that? = mbokdemu sing ngajari yoo??
10.your mother goalkeeper = makmu kiper …
11.like that yes like that but don’t be like that = ngono yo ngono ning ojo
ngono
12. my body is not delicious today = awakku lagi gak enak.
13.your face far away = raimu adoh (muke lu jauh!!)
14.your lips = lambemu
Tembung sanesipun ingkang umum:
a. your bellybutton turn up = udelmu bodong
b. your head smell gum benzoin = nDhasmu mambu menyan
c. cricket !!! = jangkrik/diancuk
d. your head was blown = ndasmu njeblug
e. your eyes blind = matamu picek
f. wanna eat your head = Tak kletak ndasmu !
Matur Nuwun…
menawi wonten tambahan, sumangga dipun komen…
Share this article :

0 komentar:

Posting Komentar

Hari :
 
Support : Jhon Sutaker | Dewi Purwanti | Sendang Made
Copyright © 2010-2015. SENDANG MADE - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger
Please Wait ..
To Open!
The Page Is Being Loaded
link